WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM NA KONTO.

nr konta: 96 1050 1328 1000 0022 3852 4041

tytułem: wpłata za obiady za maj/ imię i nazwisko dziecka

BRAK MOŻLIWOŚCI PŁACENIA ZA OBIADY W SEKRETARIACIE SZKOŁY!

Podstawą wpisania dziecka na listę obiadową jest złożenie pisemnej deklaracji w sekretariacie głównym szkoły.