Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich realizuje projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Miasto Racibórz poprzez zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich, zakup sprzętu ICT oraz doposażenie pracowni.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Wartość projektu: 97 058,81 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 82 499,98 zł

Beneficjent: Miasto Racibórz

Podobne wpisy