18.05.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu  po dwuletniej przerwie odbyła się XVI edycja konkursu EKOMAT. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatowego . Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, propagowanie treści ekologicznych, zainteresowanie uczniów uzdolnionych matematycznie środowiskiem przyrodniczym miasta Raciborza i okolic oraz uświadamianie o zagrożeniach środowiska przyrodniczego.
W konkursie wzięło udział 6 dwuosobowych drużyn powiatu raciborskiego. Uczniowie pracowali wspólnie. Rozwiązywali test, który składał się z części matematycznej oraz przyrodniczej. Zadania do testu opracowała  pani Marzena Bugiel.

Oczekując na wyniki konkursu, uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną o Arboretum Bramy Morawskiej, którą przygotowała i zaprezentowała pani Małgorzata Jakubowska, a następnie rozwiązywali krzyżówki związane z tym tematem.

 Największą wiedzą matematyczno-przyrodniczą wykazała się drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Raciborzu w składzie: Dominik Jureczko, Mateusz Jan. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18 w RaciborzuJoanna Graj, Michał Łoziński, a trzecie Szkoła Podstawowa w Nędzy – Helena Szopa i Milena Krentosz.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Szkołę Podstawową nr 18, wręczyli z ramienia Starostwa pani Barbara Kostka i pani Ewa Lewandowska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 pan Mariusz Kaleta .

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali w nagrodę bogaty zestaw gadżetów ekologicznych, a ponadto laureaci bony podarunkowe do księgarni. Pani Ewa Lewandowska zaproponowała  na przyszłoroczną edycję konkursu  dodatkowo dla laureatów – spotkanie  w  Referacie Ochrony Środowiska .

Konkurs zorganizowały Bogusława Niedzielska , Małgorzata Jakubowska i Marzena Bugiel.

Podobne wpisy