Zaproszenie do konkursu piosenki angielskiej dla uczniów klas I-VIII

Konkurs piosenki angielskiej odbędzie się w formie – online, tak jak w zeszłym roku. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o wysłanie filmiku z nagraniem śpiewanej piosenki (preferowany format mp4) do 7 lutego 2022 roku na MS Teams, na prywatny czat lub adres mailowy: Ewa Folęga lub Magdalena Podhajska.
Następnie komisja dokona oceny i wybierze laureatów konkursu.

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej „You can sing”

I. Cele konkursu:

–  prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

–  propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,

–  promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

–  motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

–  promocja nowych talentów,

–  utrwalenie i wzbogacenie słownictwa,

–  praca nad poprawną wymową,

–  przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

II. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach  wiekowych:

– klasy I-III

– klasy IV-VI

– klasy VII-VIII

 2. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim, nagrywają filmik i przesyłają go na MS Teams, na prywatny czat lub adres mailowy: Ewa Folęga lub Magdalena Podhajska.

 3. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny bądź wersja karaoke (bez słów czy półplaybacku).

4. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika. 5. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści

Podobne wpisy