ZAPRASZAMY

uczniów klas 5 i 6

do wzięcia udziału w 5 dniowych warsztatach z języka angielskiego

„EuroWeek – Szkoła Liderów”

· Termin: 27 – 31 marzec

· Koszt: 549zł (zakwaterowanie; wyżywienie 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) + dodatkowo płatne: koszt biletu PKP oraz koszt prowiantu na drogę powrotną (całość około ~600zł))

· Miejsce: Długopole Dolne/ Długopole Zdrój/ Międzygórze (jedna z miejscowości)

· Organizatorzy wyjazdu: Aldona Piszczan, Ilona Kulig-Omachel

„EuroWeek-Szkoła Liderów” to obóz szkoleniowy przygotowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, przez szkoleniowców i wolontariuszy z całego świata (z Wietnamu, Kenii, Niemiec, Kolumbii, Turcji, Azerbejdżanu, Indonezji, Indii oraz Rumunii). Uczestnicy szkolenia komunikują się w j. angielskim, poznają kraje z których pochodzą wolontariusze Fundacji, ich zwyczaje, kulturę, muzykę oraz tańce narodowe.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.

Warunki uczestnictwa:

· ocena 6 lub 5 na półrocze + zachowanie wzorowe lub bardzo dobre !!!!

(Przy dużej ilości chętnych uczniów, będzie brana pod uwagę średnia ocen z języka angielskiego z pierwszego semestru 2022/2023)

· Rekomendacja nauczyciela uczącego j. angielskiego (zwłaszcza jeśli chodzi o komunikatywność ucznia – umiejętność swobodnego porozumiewania w j. angielskim),

· Pozytywna opinia wychowawcy klasy,

· W przypadku większej liczby uczniów niż miejsc, ostateczną decyzję o uczestnictwie w warsztatach podejmują organizatorzy wyjazdu za aprobatą dyrektora szkoły,

· Kwota zaliczki (100zł) jest zwracana w przypadku niespełnienia przez ucznia wymagań (ocena + zachowanie) lub w przypadku rezygnacji z wyjazdu,

· Jedno miejsce zarezerwowane jest dla ucznia, który nie uzyskał wymaganej średniej, ale ze względu na swoją pracowitość i zaangażowanie należy mu się “szczególna szansa”, Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator wyjazdu wraz z nauczycielami j. angielskiego.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w szkoleniu EuroWeek prosimy kierować do organizatorów.

Podobne wpisy