Tegoroczny konkurs poezji anglojęzycznej odbędzie się w formie online. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o wysłanie filmiku z recytacją utworu (preferowany format mp4) do 10 lutego 2023 roku na adres: engpoetry.sp18@gmail.com lub na MS Teams w wiadomości prywatnej do p. Aldony Piszczan lub p. Ilony Kulig-Omachel

Następnie komisja dokona oceny i wybierze laureatów konkursu. 

Regulamin Szkolnego Konkursu Poezji Anglojęzycznej ‘English Poetry Contest’ 

I. Cele konkursu:  

– prezentacja umiejętności recytatorskich i językowych uczniów,  

– propagowanie nauki języka angielskiego poprzez recytację wierszy,  

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,  

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,  

– promocja nowych talentów,  

– utrwalenie i wzbogacenie słownictwa,  

– praca nad poprawną wymową,  

– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.  

II. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  

– klasy II-III  

– klasy IV-VI  

– klasy VII-VIII  

2. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolny wiersz lub fragment wiersza w języku angielskim (co najmniej 8 linijek), nagrywają filmik i przesyłają go na adres engpoetry.sp18@gmail.com  

3. Uczniowie mogą wykorzystać wiersze z zaproponowanych stron internetowych:  

lub mogą dokonać samodzielnego wyboru utworu. 

4. Przy ocenie będą brane następujące kryteria: intonacja, właściwe tempo, interpretacja wiersza, dobór repertuaru, poziom opanowania tekstu oraz postawa ciała podczas recytacji.  

5. Wiersze nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.  

6. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną, a dla zwycięzców przewidziane są drobne upominki.

Podobne wpisy