Bartosz Doczumińskilaureat I miejsca w kategorii klas 5

Jakub Kalbarczyk- laureat III miejsca w kategorii klas 4

Witold Piasecki laureat III miejsca w kategorii klas 5

Filip Rychlec laureat III miejsca w kategorii klas 8

Finalistami na szczeblu ogólnopolskim zostali:

Helena Zwolińska w kategorii klas 5,

a w kategorii klas 8: Anna Bors i Bartłomiej Graj.

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny skierowany dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Konkurs uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki oraz Wydziału Matematyki Informatyki                     i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. 

Konkurs  jest trzy etapowy i w całości realizowany jest  on-line. W pierwszym etapie konkursu uczniowie zostali zapoznani z kilkoma instrukcjami języka Assembly. Przed drugim etapem na stronie konkursu udostępnione zostało pełne środowisko programistyczne języka Assembly oraz materiały szkoleniowe pozwalające szerzej zapoznać się z tym językiem i przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Na otwartych sesjach próbnych uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zadania konkursowe drugiego i trzeciego etapu zostały podzielone na zadania matematyczno-logiczne oraz zadania programistyczne w prostym języku wizualnym Assembly. Czas na rozwiązanie zadań to 1,5 godziny. Z myślą o uczniach klas 7-8 przygotowane zostały zadania z gwiazdką.

W III edycji  konkursu wzięło udział 6420 uczniów, do II etapu zakwalifikowało się 3133 uczestników, a do III etapu zakwalifikowano 1739 uczestników.

Naszym laureatom i finalistom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podobne wpisy