W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, prosimy o zwrócenie uwagi na wagę tornistrów oraz wyposażenia w pomoce szkolne: zeszyty, piórniki, podręczniki, czy ich waga nie jest zbyt duża. Warto o tym pamiętać podczas zakupów. Proszę o zadbanie, żeby uczniowie mieli tylko jeden piórnik, niezbyt duży. Warto również kupić zeszyty w miękkich oprawach, a nie w twardych ze względu na różnicę w wadze.

Przypominamy, że w szkole każdy uczeń dysponuje swoją własną szafką, w której może przechowywać  podręczniki. W klasach 1-3 książki i ćwiczenia często uczniowie pozostawiają w sali lekcyjnej. Natomiast w klasach 4-8 na wielu przedmiotach uczniowie mają do dyspozycji do wypożyczenia na lekcji podręczniki używane przez poprzednie roczniki.

Podobne wpisy