Poczet sztandarowy 2021/2022

Chorąży: Mikołaj Zdanowicz

Asysta: Patrycja Markiewicz, Maria Zembaty

Poczet sztandarowy 2019/2020 i 2020/2021

Chorąży: Robert Zgaślik

Asysta: Izabela Majewska, Julia Soroczyńska