Informacja dla rodziców zakwalifikowanych do klasy I

Informacja dla rodziców zakwalifikowanych do klasy I

Rodzice dzieci, które zostały ZAWALIFIKOWANE do klas 1 w roku szkolnym 2024/2025, a są zamieszkałe poza rejonem szkoły, mają obowiązek złożyć w wersji papierowej sekretariacie d/s uczniowskich ” Potwierdzenie woli przyjęcia”. W nieprzekraczalnym terminie od 05.04.2024 r. 10.04.2024 r. Taki druk można wypełnić na miejscu.