Przewodniczący: Witold Piasecki

Z-ca przewodniczącego: Jakub Kubek

Sekretarz: Zofia Laskowska

Skarbnik: Bartosz Klohsek