Przewodniczący: Liliana Płonka

Z-ca przewodniczącego: Mateusz Machalski

Sekretarz:

Skarbnik:

Opiekunowie samorządu: Iwona Marciniecka, Małgorzata Jakubowska