Przewodnicząca: Amelia Mińkowska

Z-ca przewodniczącego: Alex Kreczmer

Sekretarz: Amelia Machalska

Skarbnik: Miłosz Chyra