Wpłaty za obiady

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM NA KONTO. nr konta: 96 1050 1328 1000 0022 3852 4041 tytułem: wpłata za obiady za maj/ imię i nazwisko dziecka BRAK MOŻLIWOŚCI PŁACENIA ZA OBIADY W SEKRETARIACIE SZKOŁY! Podstawą wpisania dziecka na listę obiadową jest złożenie pisemnej deklaracji w sekretariacie głównym szkoły.