Budowa SP

1. IX 1993r. – Uroczyste otwarcie naszej szkoły , na stanowisku dyrektora p. Norbert Mika. Pracowało w niej 22 nauczycieli

1X 1993r. – Powołanie na stanowisko wicedyrektora p. Danuty Skóry

22.XII 1993 r. – Plebiscyt – uczniowie wybierają patrona szkoły – zdecydowaną większością zwyciężyło imię Książąt Raciborskich .

I 1994r. – Rozpoczyna działalność pierwsza drużyna harcerska w naszej szkole

22.V 1994 – Odbywa się pierwszy Festyn Szkolny ( który organizowany jest co roku aż do dziś dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców , uczniów , nauczycieli i sponsorów stał się jedną z tradycji szkoły)

10.XII 1995r. – Uroczyste otwarcie Bloku Sportowego – sal gimnastycznych i boisk.

3.IV 1996 r . – Powołanie Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Olimpijczyków Śląskich.

1.IX 1997r. – Naszą szkołę odwiedza minister edukacji Jerzy Wiatr i minister sportu Stefan Paszczuk

XI 1997r. – Wychodzi pierwszy numer szkolnej gazetki DYZIO

XII 1997 – Rozpoczynamy współpracę ZŚ Opava Mirowa a wkrotce zZS Opava – Kylesovice , która owocuje wieloma wspólnymi projektami – warsztatami artystycznymi , zawodami sportowymi , wycieczkami ,lekcjami

21.V 1997 – Na podstawie uchwały Rady Miejskiej otrzymujemy akt nadania imienia Książąt Raciborskich.

22.I 1998r. – W naszej szkole odbywają się Międzynarodowe Targi Pomocy Powodzianom, p.dyr Norbert Mika i p. wicedyrektor Danuta Skóra otrzymują nagrody za pomoc powodzianom .
– Powstaje wyjątkowo piękny hymn naszej szkoły ,, Dzisiaj nie ma już rycerzy”. Autorem słów i muzyki jest p. Tomasz Kubala

8.X 1999r – Pierwsze wydanie nowej gazetki szkolnej ,,Szkolny Ekspress ”
– Po raz pierwszy bierzemy udział w ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Góra Grosza.

IX 1999r. – Powołanie na stanowisko dyrektora SP 18 p. Danuty Skóry i wicedyrektora p. Sławy Mądrzyńskiej- Galińskiej 

2000r. – Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Racibórz – moje miasto i szkolnego Najpiękniejsza Baśń Bożonarodzeniowa.

2001r. – Otwarcie ku ogromnej radości uczniów pierwszej pracowni komputerowej.
– Inauguracja działalności Szkolnego Klubu Małych Ekologów ,,POD JESIONEM”, ofiarnie pracującego w akcji ratowania kasztanowców w Raciborzu , akcji zakładania budek dla ptaków i zbiórkach na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2002r. – Zaczynamy realizować SZS wg. ISO 14001

2003r. – Pierwszy Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,W świecie bogów i herosów ” , który nadal cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników.
– Nasza szkoła otrzymuje tytuł ,,SZKOŁY Z KLASĄ”- za udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP i Fundacji Centrum Edukacji Europejskiej i Gazety Wyborczej.
– Uroczyście obchodzimy dziesięciolecie szkoły

2004 r. – Nasz pierwszy z wielu obozów narciarskich w Małej Morawce w Czechach
– I miejsce w Miejskiej Lidze Szkolnej ( duży sukces sportowy )

2005 r. – Pierwsze edycje Wjewódzkich Konkursów z jęz. angielskiego i niemieckiego The Globe i Der Globus ( wcześniej miały zasięg powiatowy ) pod patronatemKuratorium Oświaty w Katowicach , które są przeprowadzane do dzisiaj i przyciągaja poliglotów z całego województwa

2008- 2009 r. – realizujemy projekt unijny ,,Razem bez granic- nauka , zabawa , sport ”

8VI 2009r. – przeprowadzamy pierwszy Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy – ZPD- czyli Zatrzymaj się , Pomyśl , Działaj ” przy współpracy z Centrum Kształcenia Nauczycieli ,,Precursor”

2009 – 2011r. – Projekt Commenius

2010 – 20011r. – Projekt ,, Szlachetne zdrowie – jestem tym co jem ”

2011- 2013r. – Projekt POKL ,,Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Szkoły Podstawowej ”

8 V 2012 r. – Uroczyste nadanie naszej szkole sztandaru

VII 2018r. – Długoletnia p. dyrektor mgr Danuta Skóra odchodzi na zasłużoną emeryturę.

1 IX 2018r. Nowym dyrektorem „osiemnastki” zostaje mgr Mariusz Kaleta.