budowa
Budowa SP
 • 1.IX.1993r. – Uroczyste otwarcie szkoły, dyrektorem zostaje pan dr Norbert Mika, a zastępcą pani Danuta Skóra. W szkole zatrudnionych jest 24 nauczycieli, a naukę rozpoczyna 441 uczniów.
 • 22.XII.1993r. – W plebiscycie na patrona szkoły spośród trzech kandydatur wygrywają „Książęta Raciborscy”.
 • I 1994r. – Rozpoczyna działalność pierwsza drużyna harcerska w naszej szkole.
 • 22.V.1994 – Odbywa się pierwszy Festyn Szkolny ( który organizowany jest co roku, aż do dziś przez Radę Rodziców co stało się jedną z wielu tradycji szkoły).
 • 10.XII.1995r. – Uroczyste otwarcie sal gimnastycznych i boisk sportowych.
 • 3.IV.1996r . – Powołanie Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Olimpijczyków Śląskich.
 • 1.IX.1997r. – Naszą szkołę odwiedza minister edukacji Jerzy Wiatr i minister sportu Stefan Paszczyk.
 • XI.1997r. – Wychodzi pierwszy numer szkolnej gazetki DYZIO.
 • XII.1997r. – Rozpoczynamy współpracę ZŚ Opava Mirowa, a wkrótce z ZS Opava  Kylesovice, która owocuje wieloma wspólnymi projektami – warsztatami artystycznymi , zawodami sportowymi, wycieczkami i wspólnymi lekcjami.
 • 21.V.1997r. – Na podstawie uchwały Rady Miejskiej otrzymujemy akt nadania imienia Książąt Raciborskich.
budowa2
 • 22.I.1998r. – W naszej szkole odbywają się Międzynarodowe Targi Pomocy Powodzianom, p. dyrektor Norbert Mika i p. wicedyrektor Danuta Skóra otrzymują nagrody za pomoc powodzianom.
 • 25.V.1998r. – Pierwszy z wielu sukcesów sportowych, dziewczęta z klasy szóstej zajęły pierwsze miejsce w Wojewódzkim Finale Czwórboju Lekkoatletycznego.
 • 1.X.1998r. – Do użytku zostaje oddana stołówka szkolna
 • XI.1998r. – Powstaje wyjątkowo piękny hymn naszej szkoły ,, Dzisiaj nie ma już rycerzy”, autorem słów i muzyki jest p. Tomasz Kubala. Pan Mariusz Janicki projektuje okolicznościową pieczęć szkolną.
 • IX.1999r. – W wyniku reformy oświaty powstaje 6-letnia szkoła podstawowa, której dyrektorem zostaje p. Danuta Skóra, a wicedyrektorem p. Sława Mądrzyńska- Galińska.
 • IX. 1999r.- Dyrektorem Gimnazjum nr 3 zostaje p. Norbert Mika.
 • 8.X.1999r – Pierwsze wydanie nowej gazetki szkolnej ,,Szkolny Ekspress ”.
 • Po raz pierwszy bierzemy udział w ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Góra Grosza.
 • X.2000r. – Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu „Racibórz – moje miasto”.
 • IX.2001r. – Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej.
 • X. 2001r. – Inauguracja działalności Szkolnego Klubu Małych Ekologów ,,POD JESIONEM”..
 • I. 2002r. – Zaczynamy realizować SZS wg. ISO 14001
 • II. 2003r. – Pierwszy Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,W świecie bogów i herosów ”.
 • 2002/2003r. – Nasza szkoła otrzymuje tytuł ,,SZKOŁY Z KLASĄ”- za udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP i Fundacji Centrum Edukacji Europejskiej i Gazety Wyborczej.
 • IX.2003r.- Uroczyste obchody 10-lecia szkoły.
 • II. 2004 r. – Pierwszy z wielu obozów narciarskich w Małej Morawce w Czechach.
 • V. 2005 r. – Pierwsze edycje Wojewódzkich Konkursów z jęz. angielskiego i niemieckiego The Globe i Der Globus ( wcześniej miały zasięg powiatowy ) pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach , które są przeprowadzane do dzisiaj.
 • 2008- 2009r. – realizujemy projekt unijny ,,Razem bez granic- nauka , zabawa , sport ”
 • 8.VI. 2009r. – przeprowadzamy pierwszy Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy-ZPD – czyli Zatrzymaj się, Pomyśl, Działaj”.
 • 2009 – 2011r. – Udział w szkolnym projekcie Commenius.
 • 2010 – 2011r. – Udział w projekcie ,,Szlachetne zdrowie – jestem tym co jem”.
 • 2010r.- Szkoła rozpoczyna działalność promocyjną w mediach społecznościowych na „Facebooku”.
 • 2011- 2013r. – Projekt POKL ,,Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Szkoły Podstawowej”.
 • 8.V.2012 r. – Uroczyste nadanie szkolnego sztandaru.
 • IX.2016r. – Wymiana młodzieży z partnerskim miastem Roth.
 • IX. 2017r. – W murach szkoły swoją siedzibę pozyskuje Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • IV. 2018r. – Pierwszy wyjazd na warsztaty językowe „EuroWeek”
 • VII. 2018r. – Długoletnia p. dyrektor mgr Danuta Skóra odchodzi na zasłużoną emeryturę.
 • 1.IX. 2018r. – Nowym dyrektorem “osiemnastki” zostaje mgr Mariusz Kaleta. Wicedyrektorami p. S. Mądrzyńska-Galińska i p. R. Dradrach- Szweda.
 • 11.2018r. – Szkoła przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 • 12.2018r. – Szkoła przystępuje do akcji „Wspieramy edukacje” przekaż 1% podatku na szkołę.
 • IV.2019r. – Ogólnopolski strajk pracowników oświaty.
 • VI.2019r. – W wyniku reformy oświaty po 20 latach, ostatnimi absolwentami szkoły zostają gimnazjaliści.
 • V.2019r. – Organizujemy obóz sportowy w miejscowości Niechorze dla uczniów klas sportowych
 • 1.IX.2019r. – Nowy wicedyrektorem szkoły zostaje p. J. Jureczko.
 • XI.2019r. – Wydany zostaje pierwszy egzemplarz nowej szkolnej gazetki pod nazwą „Ekspress Osiemnastki”.
 • XII.2019r.- Zespół wokalny Frelki zdobywa 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej „Karolinka 2019” w Rybniku.
 • III.2020r. – W związku z pandemią COVID 19, szkoła przechodzi na naukę zdalną jako pierwsza w mieście do bezpośredniego kontaktu z uczniem za pomocą platformy Office 365.
 • IX.2020r. – Otrzymujemy pierwsze wsparcie z Fundacji Henkel z programu „Wolontariat Pracowniczy MIT”.
 • IX.2020r. – Szkoła otrzymuje certyfikat za dołączenie do programu „Szkoła w Chmurze Microsoft”.
 • IX.2020r. – Wprowadzenie indywidualnych kart zbliżeniowych firmy „Mantica”.
 • 28.X.2020r. – umiera wieloletni dyrektor szkoły p. Norbert Mika.
 • XI.2020r. – W V edycji Konkursu Ekologicznego zdobywamy tytuł MISTRZA POLSKI za największą ilość zebranych baterii. 
 • V.2021r. – Otrzymujemy tytuł „Placówka Promująca Czytelnictwo”.
 • VI.2021r.- SP18 zdobywa tytuł Laureata w ogólnopolskim  Konkursie Ekologicznym „Edukujemy-Pomagamy”.
 • 13.VII.2021 – Otrzymujemy „Certyfikat Jakości Kształcenia” za skuteczne wykorzystanie nauki słownictwa Insta.Ling. 
 • X.2021r. –  Wznowienie nadawania wyróżnień dla osób wspierających szkołę i tytułu „Przyjaciel Szkoły”
 • XI. 2021r. – Uroczyste otwarcie „Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności – SOWA”
 • XII.2021r. – Otwarcie nowoczesnej sali terminalowej na potrzeby lekcji informatyki.
 • I.2022r. – Szkoła przystępuje do projektu „Wysoka Jakość Edukacji Szkolnej w Mieście Racibórz.
 • 24.II.2022r. – Do szkoły trafiają pierwsi uczniowie z Ukrainy.
 • 26.II.2022r. – Uczeń klasy 6 Witek Piasecki, uczestniczy w telewizyjnym show „ The Voice Kids Poland 5”.
 • IV.2022r. – Reaktywacja zespołu wokalnego „Gwiazdki Osiemnastki”. Utworzenie grupy folklorystycznej zespołu wokalnego Bombelki.
 • 7.VI.2022r. – Otwarcie „Miasteczka Rowerowego”.
 • XI.2022r. – Realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy w mieście Racibórz”.
 •  XII.2022r. – Szkoła przestępuje do programu „Laboratorium przyszłości”.
 • 24.IV.2023r. – Fundacja UNAWEZA dziękuje za wzorowe przeprowadzenie projektu „Młode Głowy” – otwarcie o zdrowiu psychicznym.
 • X.2023r. – Otwarcie Zielonej Pracowni pod nazwą „Ekorycerze- obrońcy przyrody”.
 • IX.2023r. – Otwarcie gabinetu terapeutycznego „Metodą Tomatisa”.
 • 1.IX.2023r. – Rok szkolny rozpoczyna 546 uczniów w 25 oddziałach, w szkole funkcjonuje 6 oddziałów sportowych. Zatrudnionych jest 56 nauczycieli i 15 pracowników obsługi.
 • 20.X.2023r. – Uroczyste obchody 30-lecia szkoły.