Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dzieci
|

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dzieci

Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18w Raciborzu  ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 29.08.2022 roku do 06.09.2022 roku w sekretariacie szkoły. Szczegóły dotyczące zajęć, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie…

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku…

|

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli na szkolenia

Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu ogłasza rekrutację uzupełniającą nauczycieli w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” na szkolenia: Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od…

|

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku…

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu

Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu  ogłasza rekrutację dzieci zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 09.08.2021 roku do 08.09.2021 roku w sekretariacie szkoły. Szczegóły dotyczące szkoleń, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji…

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 ogłasza rekrutację nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 14.06.2021 roku do 2.07.2021 roku w sekretariacie szkoły. Szczegóły dotyczące szkoleń, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa…

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Miło nam poinformować, że Miasto Racibórz realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie…