• wspiera w sposób aktywny i twórczy;
  • w swojej pracy na rzecz szkoły i uczniów pozostaje bezinteresowny;
  • kierując się swoim sercem śpieszy pomocą potrzebującym;
  • najwyższą dla Niego nagrodą są sukcesy  uczniów,  uznanie i satysfakcja  rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali:

ROK 2021

ELŻBIETA MAKOHON-CIESIELSKA –przewodnicząca rady rodziców

 WALDEMAR HUPTAŚ – firma Instalacje Elektryczne

 DOMINIKA i TOMASZ SZYPUŁA  – rodzic, Lody Mistrzowskie 

 MATEUSZ KŁOSEK –  firma EKO-OKNA

 MIROSŁAW MACHALSKI – rodzic, firma ZOO-MAR

 MIROSŁAW ZDONEK – rodzic, firma HENKEL

Rok 2022

DANIEL WÓJCIK

PIOTR PASKUDA

KS. HENRYK JAROŃ

Rok 2023

DANUTA SKÓRA

IRENEUSZ JAŚKOWSKI

KATARZYNA KALETA