Sekretariat główny:

Barbara Szybka

Sekretariat ds. uczniowskich:

Barbara Gmur-Brzóska

Kierownik Gospodarczy:

Dariusz Sarna

Pracownicy obsługi:

Guga Barbara

Gutowska Alicja

Hałacz Alina

Kulpok Joanna

Piwowar Lidia

Madera Bogumiła

Mańkiewicz Krystyna

Pławecka Marzena

Ratuś Katarzyna

Wnęk – Siudyło Krystyna

Wolnik Czesław

Arciemowicz Małgorzata

Andrzej Witkowski