23 września w Szkole Podstawowej nr 18 zorganizowane zostały obchody Europejskiego Dnia Języków. EDJ to coroczne, międzynarodowe święto, które zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Głównym celem EDJ jest propagowanie nauki języków przez całe życie i w każdej życiowej sytuacji: w szkole, w domu, jako hobby lub na potrzeby kariery zawodowej. EDJ to także promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, którą należy rozwijać i pielęgnować.
Przygotowania do EDJ rozpoczęły się już 9 września, kiedy każda z klas II-VIII wylosowała nazwę kraju europejskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie gazetki i stoiska na temat danego kraju oraz przebranie się w barwy narodowe wylosowanego państwa.
W piątek 23 września każda z klas II-VIII miała okazję zaprezentować rezultat swoich przygotowań i wziąć udział w konkursie na najlepszą prezentację kraju. Na gazetkach można było podziwiać zdjęcia, przeczytać informacje o danym kraju, zapoznać się z ciekawostkami, zwyczajami, czy znanymi postaciami, a każde stoisko pełne było charakterystycznych dla kraju potraw, symboli oraz autentycznych pamiątek przywiezionych z podróży. Wszystkie klasy z wielkim zaangażowaniem i kreatywnością podeszły do swoich zadań. Na korytarzach było kolorowo, pomysłowo i kreatywnie, a przebrani w kolory flag uczniowie współtworzyli wyjątkową atmosferę tego międzynarodowego święta.
Podczas obchodów EDJ na wszystkich uczniów czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez nauczycieli językowców. Klasy mogły obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne na temat krajów Europy i rozwiązać związane z nią zadania na karcie pracy, obejrzeć filmiki na YouTube z ciekawostkami dotyczącymi wylosowanych krajów, sprawdzić swoją wiedzę na temat języków w quizach online, pobawić się w memory, rozwiązywać krzyżówki. Wszystkie działania były różnorodne i dały uczniom możliwość wykazania się w kreatywny i aktywny sposób.

Wyniki konkursu na najlepszą prezentację kraju w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków:
Kategoria klas I-III

I miejsce kl. 2b
II miejsce kl. 3c i 2c
III miejsce kl. 2a
Wyróżnienia : kl. 3a i 3 b

Klasy IV-VIII

I miejsce: kl. 8b i 7b
II miejsce: 6a, 4c
III miejsce: 4a, 4d
Pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia

Wszystkim uczniom, rodzicom oraz wychowawcom klas serdecznie dziękujemy za ogrom pracy i serce włożone w przygotowania EDJ. Zdjęcia z obchodów EDJ znajdują się również na szkolnym Facebook’u.
EDJ został przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego i hiszpańskiego.

Podobne wpisy