ZAPRASZAMY

uczniów klas 7 i 8

do wzięcia udziału w 5 dniowych warsztatach z języka angielskiego

„EuroWeek – Szkoła Liderów”

  • Termin: od 26 do 30 października
  • Koszt: 569 zł (zakwaterowanie; wyżywienie 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) + koszt biletu PKP (około 40zł) oraz koszt prowiantu na drogę powrotną

Miejsce: Długopole Dolne/ Długopole Zdrój/ Międzygórze  (jedna z miejscowości)

Organizatorzy wyjazdu: Aldona Piszczan, Ilona Kulig-Omachel

„EuroWeek-Szkoła Liderów” to obóz szkoleniowy przygotowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, przez szkoleniowców i wolontariuszy z całego świata (z Wietnamu, Kenii, Niemiec, Kolumbii, Turcji, Azerbejdżanu, Indonezji, Indii oraz Rumunii). Uczestnicy szkolenia komunikują się w j. angielskim, poznają kraje z których pochodzą wolontariusze Fundacji, ich zwyczaje, kulturę, muzykę oraz tańce narodowe. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.

Warunki uczestnictwa:

  • Ocena 6 lub 5 na półrocze + zachowanie wzorowe lub bardzo dobre !!!!

(przy dużej ilości chętnych uczniów, będzie brana pod uwagę średnia ocen z języka angielskiego z roku szkolnego 2022/2023),

  • rekomendacja nauczyciela uczącego j. angielskiego (zwłaszcza jeśli chodzi o komunikatywność ucznia – umiejętność swobodnego porozumiewania w j. angielskim),
  • pozytywna opinia wychowawcy klasy,
  • w przypadku większej liczby uczniów niż miejsc, ostateczną decyzję o uczestnictwie w warsztatach podejmują organizatorzy wyjazdu za aprobatą dyrektora szkoły,
  • kwota zaliczki (100zł) jest zwracana w przypadku niespełnienia przez ucznia wymagań (ocena + zachowanie) lub w przypadku rezygnacji z wyjazdu,
  • jedno miejsce zarezerwowane jest dla ucznia, który nie uzyskał wymaganej średniej, ale  ze względu na swoją pracowitość i zaangażowanie należy mu się “szczególna szansa”, Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator wyjazdu wraz z nauczycielami j. angielskiego.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w szkoleniu EuroWeek prosimy kierować do organizatorów.

Podobne wpisy