logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 8 i 3 gimnazjum. W konkursie mógł wziąć każdy uczeń z klasy 8 i 3 gimnazjum.

Na drzwiach sal matematycznych i tablicy matematycznej na I piętrze zamieszczane były eliminacyjne zadania konkursowe. Zadania miały przypisaną liczbę punktów. Rozwiązania w formie pisemnych zadań otwartych uczniowie oddawali w wyznaczonych terminach nauczycielkom matematyki. Uczniowie mogli rozwiązywać dowolną ilość zadań. Nie było wymagane rozwiązanie wszystkich zadań w danym miesiącu. Wygrała osoba, która otrzymała największą sumę punktów z wszystkich rozwiązanych zadań. Wyróżniono również uczennicę, która w szczególny - wyjątkowy sposób rozwiązała otwarte zadanie egzaminacyjne.

Klasa

Numer sali

I A

B-1-3

I B

B-1-2

I C

B-1-10

II A

B-0-1

II B

B-0-5

II C

B-0-2

III A

B-0-6

III B

B-0-8

IV A

A-0-10

IV B

B-2-8

IV C

C-1-4

V A

A-0-12

V B

A-0-9

V C

A-2-10

VI A

A-1-9

VI B

A-1-6

VI C

A-2-5

VII  A

A-2-6

VII B

A-0-6

VII C

A-1-10

VIII A

C-1-3

VIII B

A-1-5

VIII C

SALA DS. EDB (SZATNIA)

III A GIMNAZJUM

C-2-3

III B GIMNAZJUM

C-1-2

III C GIMNAZJUM

B-2-9

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych oraz trzecich klas gimnazjum do udziału w konkursie poezji anglojęzycznej.

Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Mirelli Obłąg lub Moniki Pytel do 24.01.2019 r. Przy zgłoszeniu należy podać tytuł wiersza, który uczestnik będzie przedstawiał oraz jego autora. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze wiersza.

Utwór powinien zawierać minimum 8 linijek. Jeśli będzie bardzo długi, można przedstawić tylko jego fragment.

Jury oceniać będzie znajomość tekstu, poprawną wymowę, właściwe tempo mówienia, wyraźne mówienie, odpowiednie akcentowanie.
Recytacja wierszy odbędzie się 30.01.2019 r. (środa) w Sali B-2-9.
Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia.

100 dyzioJuż jutro do nabycia 100 numer naszej szkolnej gazetki "Dyzio". Cena 2 zł.

Zapraszamy do lektury.

exclamation point 507768 640W dniach 20 - 21.12. 2018 oraz 2 - 4.01. 2019 w godzinach popołudniowych nie będzie pani przeprowadzającej na przejściu dla pieszych. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.