Z okazji zbliżającego się dnia św. Marcina (11.listopada) gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rodzinnym szkolnym konkursie z języka niemieckiego na “Lampion św. Marcina – Martinslaterne”.

Cele konkursu:

·        motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,

·        pobudzanie zainteresowań uczniów historią, kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych,

·        poznanie walorów kulturowych krajów niemieckojęzycznych,

·        kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur,

·        rozwijanie kreatywności,

·        kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów klas I-III

Organizatorzy:

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka niemieckiego: Katarzynę Burger, Joannę Tarnowską

Zasady konkursu:

·        Konkurs polega na przygotowaniu pracy 3D przedstawiającej lampion

·        Interpretacja tematu oraz zastosowanie techniki i formy jest dowolna.

·        Praca powinna posiadać metryczkę – imię, nazwisko, klasę.

·        Uczniowie dostarczają wykonane prace nauczycielom języka niemieckiego do 9.listopada 2022

·        Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów.

·        Ocenie podlegają: zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność formy (technika, kompozycja), kreatywność, estetyka wykonania.

·        Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

·        Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

·        Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na korytarzu naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Podobne wpisy