Nauczyciele plastyki i świetlicy ogłaszają konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę świąteczną.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII.
Technika wykonania dowolna (płaska lub przestrzenna), format pracy nieprzekraczający wymiarów: szer. 30 cm. dł. 30 cm. wys. 40 cm.  Pracę należy czytelnie podpisać: imię, nazwisko ucznia, klasa.

Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, estetykę pracy, walory artystyczne, nawiązanie do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych.

Ostateczny termin składania prac to 15.12.2021 r.                                                                                                   Prace proszę przynosić do sali A-0-10 do p. Mariusza Janickiego, na świetlicę lub do swego wychowawcy.

Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczniów      i zdjęć prac konkursowych do celów promocyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed zimową przerwą świąteczną.

Każdy uczestnik otrzyma ocenę celującą, a laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Podobne wpisy