5 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbył się XI Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Master of English”  dla klas III, IV, V i VI. Do konkursu przystąpiło 65 chętnych uczniów z wszystkich klas III – VI naszej szkoły. Zadaniem uczestników było zmierzenie się z testem, który sprawdzał znajomość słownictwa, poprawność gramatyczną, rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość środków i funkcji językowych. Uczniowie musieli również sprostać zadaniu sprawdzającemu podstawową wiedzę z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii. A oto lista szkolnych masterów:

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Laureaci otrzymają dyplomy oraz uwagi pozytywne. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego.

Podobne wpisy