24 września 2023 roku w Koszęcinie odbył się etap Finałowy XXIX Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”.Organizatorami Przeglądu byli: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski w Katowicach, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Telewizja TVS.

Finał poprzedzały eliminacje, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. Do konkursu przygotowały się trzy podmioty wykonawcze: duet, zespół Bombelki (uczniowie klas IV-VI) oraz zespół Frelki (uczniowie klas VII – VIII). Wszyscy zostali zakwalifikowani do finału, w którym zaprezentowali się fantastycznie zdobywając liczne nagrody:

– duet: Sara Groeger i Witold Piasecki – I miejsce w kategorii soliści i duety (II kategoria wiekowa klasy IV – VIII), wykonali dwie pieśni: “Rota Śląska” i “Miałach jo gołąbka”,

– zespół Bombelki – I miejsce w kategorii zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne i chóry (II kategoria wiekowa klasy IV -VIII), wykonali pieśni: “Jak długo w sercach naszych” i “Oprosiła mi się świnka”,

– zespół Frelki – wyróżnienie w kategorii zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne i chóry (II kategoria wiekowa klasy IV -VIII), wykonali pieśni: “Rota Śląska” i “Gąska”. Zespół otrzymał również Nagrodę Specjalną Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – za popularyzację pieśni Stanisława Hadyny i wkład twórczy w rozwój regionu.

Całemu wydarzeniu towarzyszyło mnóstwo pozytywnych emocji, dzieci i młodzież wspaniale bawili się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Wszyscy wrócili bardzo zmotywowani do dalszej pracy. W ramach nagród uczniowie zostali zaproszeni na warsztaty artystyczne pod okiem instruktorów “Ślaska”, otrzymali wycieczki do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, oraz zostali zaproszeni do występu w czasie koncertu podczas wydarzenia artystycznego “Śląskie Gody” w Chorzowie.W Przeglądzie Finałowym wzięło udział: 61 wykonawców, w sumie 857 osób.

Podobne wpisy