29.09.2023 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków zorganizowany został konkurs na T-shirt promujący naukę języków. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VIII. Zadaniem uczestnika było ozdobienie koszulki grafiką i napisem w wybranym przez siebie języku tak aby zachęcić do nauki języków. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę.

Oto laureaci konkursu:

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorami konkursu były: Ewa Folęga i Magdalena Podhajska

Skład komisji konkursowej: Weronika Fichna i Iwona Jasiak.

Podobne wpisy