REBA Organizacja Odzysku  S.A. ogłosiła  II-gą  edycję II-go cyklu Ogólnopolskiego Konkursu „ Edukujemy – Pomagamy ” na zbiórkę  zużytych baterii i akumulatorów przenośnych dla wszystkich placówek oświatowych na terenie całej Polski. Konkurs   trwał  od  dnia 1 września  2021  roku  do  dnia 31 marca 2022 roku. Nasza szkoła startowała w grupie: „Konkurujemy”, w kategorii: Szkoły Podstawowe.  W tym roku szkolnym znowu dzięki zaangażowaniu wielu uczniów  w zbiórkę baterii zostaliśmy LAUREATEM  tego konkursu. W  kategorii: Szkoły Podstawowe  II-giej   edycji  II-go  cyklu  Konkursu   Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy ” w grupe: „Konkurujemy” zdobyliśmy15 miejsce.

Podobne wpisy