wtorek, 15 wrzesień 2020 07:24

Zebranie Rady Rodziców Wyróżniony

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza wszystkich członków na spotkanie w piątek 18.09.2020 godz. 18.15 w szkole.

piątek, 11 wrzesień 2020 08:00

Konkurs na budowlę europejską Wyróżniony

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków, nauczyciele języka niemieckiego ogłaszają konkurs na ciekawe budowle krajów europejskich.

REGULAMIN KONKURSU

1. Do konkursu przystępują uczniowie klas 4-8
2. Tematem prac jest budowla kraju europejskiego (forma przestrzenna)
3. Technika wykonania pracy dowolna (karton, styropian, drewno, techniki mieszane ...).
4. Forma: praca plastyczna, przestrzenna.
5. Praca: indywidualna. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę, umieszczoną z tyłu pracy.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
7. Prace należy składać u nauczycieli języka niemieckiego w terminie do 24.09.2020r.
8. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 września, wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemną uwagę pozytywną za udział a Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomem oraz nagrodą dyrektora szkoły.
11. Wszystkie prace będą wyeksponowane na korytarzu naszej szkoły.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!

piątek, 11 wrzesień 2020 05:54

ZAPROSZENIE DO KONKURSU NA LOGO EDJ Wyróżniony

EDL Logo1W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami Europejskim Dniem Języków zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na logo koszulki EDJ. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII. Jest to konkurs o językach, nie o krajach. W związku z tym używanie flag w projekcie jest zabronione. Technika wykonania projektu jest dowolna, format 20cm x 20cm. Podpisane prace należy dostarczyć nauczycielowi języka angielskiego w terminie do 24 września 2020r. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
Kategoria I – klasy IV-VI
Kategoria II – klasy VII – VIII
Rozstrzygniecie konkursu – 25.09.2020r.
Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną a laureaci konkursu dostaną dyplom oraz nagrodę.

wtorek, 08 wrzesień 2020 09:14

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU NNW UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2020/2021 Wyróżniony

Uczniowie objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW przez InterRisk TU SA VIG polisa typ EDU-A/P nr 083364 z okresem ubezpieczenia 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Do polisy można przystąpić za pomocą linka:
KOD: 6zajb
 
poniedziałek, 07 wrzesień 2020 09:01

Procedury BHP obowiązujące w SP18 w związku z pandemią Wyróżniony

W załączeniu procedury obowiązujące w SP18 w związku z pandemią.

poniedziałek, 07 wrzesień 2020 07:01

Konkursy ekologiczne Wyróżniony

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu od wielu lat promuje działania na rzecz ochrony środowiska m.in. przez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie segregacji odpadów.
Poprzez aktywne uczestnictwo w konkursach: