środa, 26 sierpień 2020 07:52

Badania lekarskie klasy 4 sportowej Wyróżniony

Badania lekarskie uczniów klasy 4 sportowej można wykonać u lekarza pediatry lub lekarza medycyny sportowej (za skierowaniem od lekarza pediatry) . Badania należy wykonać do 31.08.2020.

Jeżeli dziecko posiada aktualne badania z klubu sportowego, to można przynieść do szkoły kopię tego badania.

wtorek, 25 sierpień 2020 09:43

Plan Lekcji 2020-2021 Wyróżniony

Na naszej stronie pod adresem: plan.sp18.pl znajduje się plan lekcji na nowy rok szkolny. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim

poniedziałek, 24 sierpień 2020 09:31

Listy klas I i IV na rok szkolny 2020/2021-aktualizaja Wyróżniony

W załączeniu listy klas I i IV na rok szkolny 2020/2021

Aktualizacja list klas IV

I. Ogólne informacje dla rodziców uczniów klasy pierwszej 

  1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.15. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.sp18.pl lub w sekretariacie ds. uczniowskich i złożyć na początku roku szkolnego w świetlicy szkolnej.
  2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów i  higienistki.
  3. Na terenie placówki działa stołówka szkolna. Zapisy w sekretariacie ds. Uczniowskich na początku roku szkolnego.
  4. Szkoła oferuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do zajęć jest skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadzie postawy. 
  5. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW jest dobrowolne. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców SP 18.
  6. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Do pierwszego logowania wymagane jest podanie wychowawcy adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
  7. Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
  8. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020 r. o godz. 9.00. W przypadku decyzji MEN o przedłużeniu nauczania zdalnego zostanie wydany odpowiedni komunikat na stronie internetowej szkoły, informujący o formie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
  9. Uroczystość pasowanie na ucznia pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu odbędzie się na początku roku szkolnego. Termin zostanie podany przez dziennik elektroniczny (wrzesień/październik).
  10. W SP 18 nie ma tradycji wręczania rogów obfitości tzw. „tyt”.
wtorek, 30 czerwiec 2020 07:03

Ekspress Osiemnastki Wyróżniony