baterieNasza szkoła wzięła udział w I edycji  II cyklu Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy” grupa „Konkurujemy”. Zbiórka była prowadzona przez firmę REBA.Konkurs trwał do dnia 31 marca 2021 r. Wyniki zostały ogłoszone 28 maja 2021 r. W kategorii szkoły podstawowe - za największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową zdobyliśmy  bardzo wysokie  V miejsce. Szkoła otrzyma dyplom oraz zestawy książkowe o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy!

poniedziałek, 07 czerwiec 2021 10:40

DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ I METAFICZYNEJ 2021 Wyróżniony

konkurs recytatorski21W dniu  27 maja 2021 r. Diecezjalno - szkolna Komisja Konkursowa przesłuchała 76 nadesłanych utworów literackich, które zostały zgłoszone do Diecezjalnego Konkursu Poezji Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej, którego organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu.

Konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej poprzez nadesłanie nagranych recytacji wierszy.

Biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie, Diecezjalno - szkolna Komisja Konkursowa nagrodziła miejscami 18 uczniów i wyróżniła 7.

Przy ocenianiu nadesłanych recytacji komisja zwróciła także uwagę na:

  • dobór utworu do wieku ucznia;
  • nadmierną gestykulację;
  • przesadną artykulację;
  • jakość nagrania, zwłaszcza na zewnątrz czy w pomieszczaniach z pogłosem, która utrudniała zrozumienie treści przesłanego utworu.

Osoby nagrodzone to:

W załączeniu aktualan lista kandydatów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

moe logo28 maja 2021 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Master of English”  dla klas III, IV, V i VI. Do konkursu przystąpiło wielu chętnych uczniów z wszystkich klas III -VI naszej szkoły. Zadaniem uczestników było zmierzenie się z testem, który sprawdzał znajomość słownictwa, poprawność gramatyczną, rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość środków i funkcji językowych. Uczniowie musieli również sprostać zadaniu sprawdzającemu podstawową wiedzę z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii. A oto lista najlepszych:

Laureaci konkursu ”Master of English” dla klas III: 

  • Karol Procajło IIIa 50,5 pkt
  • Adam Bors IIIb 45 pkt
  • Maria Machniak IIIc       43 pkt

Laureaci konkursu ”Master of English” dla klas IV: 

  • Witek Piasecki IVc 87 pkt
  • Helena Zwolińska IVc         85,5 pkt
  • Mateusz Machalski IVc         73,5 pkt
poniedziałek, 31 maj 2021 06:25

Zwrot sprzętu elektronicznego Wyróżniony

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej bardzo prosimy o zwrot sprzętu wypożyczonego ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Sprzęt należy oddać do sekretariatu głownego w terminie od 7 do 11. czerwca 2021 r. 

czwartek, 27 maj 2021 09:03

Egzamin na kartę rowerową Wyróżniony

Od 31.05.2021 r. w szkole będzie zorganizowany egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla chętnych uczniów klas 4,5  i 6. Testy zostaną przeprowadzone na lekcjach techniki lub plastyki. Do 9.06.2021 r. proszę złożyć w sekretariacie uczniowskim druk zgody rodziców na udział w egzaminie na kartę rowerową. Druki do pobrania u p. Mariusza Janickiego lub w sekretariacie ds. uczniowskich. Bez zgody rodziców dziecko nie będzie mogło przystąpić do egzaminu praktycznego. Od uczniów, którzy zaliczą pozytywnie oba egzaminy będą potrzebne zdjęcia (1 szt.).

Egzamin praktyczny odbędzie się w czerwcu . Informacja o dokładnym terminie zostanie opublikowana w późniejszym czasie.