21 listopada obchodzony był  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Nasza Szkoła kierując się ideą tego dnia ogłasza Szkolny Tydzień Uprzejmości. Celem naszej akcji jest propagowanie postawy życzliwości,  szacunku dla drugiego człowieka, właściwej postawy na lekcjach oraz przestrzeganie  panujących w szkole  norm i zasad. 

 • Kształtowanie postawy empatii i tolerancji wobec innych.
 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole i na lekcjach
 • Wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowywania się w kontaktach z rówieśnikami.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
 • Uświadomienie ważności właściwych zachowań między ludźmi.
 • Od poniedziałku 22.11.2021r. do czwartku 25.11.2021r. odbędzie się  szkolny  Tydzień Uprzejmości                      i Życzliwości. W tych  dniach nauczyciele będą wpisywać uczniom, którzy wykażą się na lekcjach  kulturalną postawą (zachowanie się na lekcjach, kultura osobista, przestrzeganie norm i zasad, postawa wobec innych kolegów i koleżanek w klasie, stosunek do nauczyciela) pozytywną uwagę do dziennika- podkreślając zauważoną postawę. 
 • Nauczyciele będą głosować na najbardziej kulturalną klasę w szkole,  poprzez oddanie  swojego głosu do przygotowanego koło pokoju nauczycielskiego pudełka.
 • Wychowawcy klasy w czwartek po południu przekażą pedagogowi  szkolnemu ( Liliannie Zolisz) imiona i nazwiska uczniów, którzy otrzymali najwięcej pozytywnych uwag od nauczycieli.
 • Wychowawcy przekażą informację o akcji rodzicom uczniów z prośbą o przekazanie założeń akcji oraz rozmowę z dziećmi na temat szeroko pojętej kultury osobistej.
 • Na najbliższym  apelu wychowawczym uczniowie z największa ilością pozytywnych uwag zostaną wyczytani  i nagrodzeni orderem.
 • Na apelu zostanie również wyłoniona klasa, która zdaniem nauczycieli jest najbardziej kulturalna  z klas.
 • Zostanie również wybrane najlepsze powiedzenia, sentencja, przysłowie, własne wymyślone powiedzenie na temat życzliwości, kultury i odpowiedzialnej postawy wobec obowiązujących norm i zasad oraz praca plastyczna.
 • Uczniowie  od poniedziałku do piątku na przygotowanych przez pedagoga szkolnego tablicach będą umieszczali powiedzenia, sentencje, przysłowia, własne wymyślone powiedzenia na temat życzliwości, kultury i odpowiedzialnej postawy wobec obowiązujących norm i zasad oraz imię, nazwisko autora i klasę. Członkowie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej wybiorą najtrafniejsze powiedzenia.

Podobne wpisy