Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

W dniu 22.05.2023 r. o godz. 8.00 na auli zostanie zorganizowany egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla uczniów klas 4-8. O terminie egzaminu praktycznego poinformujemy te dzieci, które go zaliczą. Do egzaminu może podejść uczeń, który do 10.05.2023 odda do sekretariatu uczniowskiego druk “Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową” podpisany przez rodzica. Podpisaną…