Racibórz 2 marca  2024r.

Regulamin zawodów

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta w Raciborzu,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu,
 • OSiR Racibórz,
 • MKS-SMS Victoria Racibórz,

Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia H2Ostróg w Raciborzu ul. Zamkowa4 

Termin: 02. 03. 2024 (sobota)

Godzina: 8.00 zbiórka klasy I-III , godzina: 8:45 – OTWARCIE  ZAWODÓW

 9.00 zawody I-III

Dekoracja dziewcząt i chłopców kl. I -III po przepłynięciu dziewcząt i chłopców

Klasy IV -VIII zbiórka 9.45 – zawody 10.15

Wszystkie dekoracje uczniów klas IV – VIII po zakończeniu wszystkich konkurencji

Cel zawodów:

 • propagowanie pływania jako zdrowej formy spędzania czasu wolnego,
 • promocja pływania sportowego – zachęcenie dzieci do pływania kwalifikowanego,
 • rozwijanie sportu pływackiego w Raciborzu,
 • zachęcenie szkółek pływackich do współpracy w zakresie wyłaniania talentów pływackich,
 • promocja H2Ostróg,

5. Termin zgłoszenia do zawodów upływa 28 lutego 2024r.r. (do godziny 14.00)

 • Zgłoszenia dokonują szkoły podstawowe Raciborza, przedstawiciele szkółek pływackich, zainteresowani rodzice – na adres e-mail : KLASY I- III do p. Grażyny Kłody – szkolkadelfin@gmail.com, natomiast zawodnicy klas IV- VIII do p. Ewy

 Rudzkiej – Bałys – rudzkabalyssp15@gmail.com– NA KARTACH STARTOWYCH wg załącznika nr 1,

 • zgłoszenia uczniów klas I- III dokonujemy na liście zbiorczej imię nazwisko, klasa – drogą e- mailową, natomiast zawodników klas IV- VIII na karcie startowej , która stanowi załącznik nr 1 do komunikatu,
 • wymagana jest zgoda rodziców – zawodnik będzie dopuszczony do startu na podstawie podpisanej zgody przez rodzica – opiekuna prawnego o aktualnym stanie zdrowia, przedstawionej wychowawcy klasy, trenerowi – stanowi załącznik nr 2 do komunikatu,
 • do dnia 29.02.2024 do godziny 18.00 należy dokonać skreśleń przez opiekunów na w/w adresy e- mailowe – jeśli ktoś nie wystartuje w zawodach – co usprawni szybkie przeprowadzenie zawodów,
 • w związku z RODO udział – zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora,

6. Uwagi techniczne

 • w zawodach mogą uczestniczyć dzieci od klasy I-VIII szkoły podstawowej,
 • rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00,
 • kryta pływalnia 25 m, 8 torów.
 • wyścigi pływackie rozgrywane będą seriami na czas,
 • pomiar czasu – ręczny.
 • uczniowie kl. 4-8, mogą startować w dwóch konkurencjach

7. Program zawodów

 • Uczniowie klas I – III – start na dystansie 25 m stylem dowolnym
 • Uczniowie klas IV – VIII

 Grupa A – kl. 4 , Grupa B – kl. 5 , Grupa C – kl. 6, Grupa D – kl. 7,8

Lp.DziewczętaLp.Chłopcy
150 m stylem dowolnym kategoria ABCD250 m stylem dowolnym kategoria ABCD
350 m stylem grzbietowym kategoria ABCD450 m stylem grzbietowym kategoria ABCD
550 m stylem klasycznym  kategoria ABCD650 m stylem klasycznym  kategoria ABCD
750 m stylem motylkowym kategoria BCD850m stylem motylkowym kategoria BCD

Nagrody

 • najlepsza dziewczynka i chłopak w klasach I-III, którzy uzyskają największą ilość punktów po II edycjach otrzymają Puchar Dyrektora SP 15 Racibórz , 
 •  w kategorii dziewcząt i chłopców w klasach I-III zostaną wyłonieni najszybsi            zawodnicy za pierwsze trzy miejsca, którzy otrzymają dyplomy i medale,
 •  w kategorii dziewcząt i chłopców w klasach IV-VIII za start w poszczególnych         konkurencjach najszybsi zawodnicy za trzy pierwsze miejsca otrzymują medale              i dyplomy,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Podobne wpisy